Jeremy Rifkin
Paylaşım:
Jeremy Rifkin

Yazar Hakkında:

Jeremy Rifkin’in çocukluğu Chicago’da geçti. Pennsylvania Üniversitesi’nde okudu ve Tufts Üniversitesi, Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu’nda Uluslararası İlişkiler dalında master yaptı. Vietnam Savaşı’na karşı ABD’de ilk ulusal mitingin düzenleyicilerindendir (1967). Bu tarihten itibaren aktivist olarak çeşitli faaliyetlerde bulundu. Televizyonda ve çeşitli üniversite ve topluluklarda konuşmalar yapan Rifkin, Birleşik Devletler Kongre komitelerine ve iktisadi-sosyal konularda sendikacı ve idarecilere danışmanlık yapmıştır. Başkanlık komisyonu tarafından, ABD ekonomisinin gelecekteki tercihlerinin ne olması gerektiği hususunda görüşlerine başvurulmak için seçilen 12 iktisatçıdan birisi olmuş, Temsilciler Meclisi Liderliği adına genetik mühendisliği konulu ilk geniş kapsamlı brifingi sunması için Kongre’nin gelecekle ilgili Tahkikat Komisyonu tarafından davet edilmiştir. Jeremy Rifkin halen Washington DC’de yaşamaktadır. 

Doğan Kitap Tarafından Yayımlanan Eserleri:

  • Doğan Holding
  • Doğan Kitap
Doğan Yayınları Copyright © 2022 | Tasarım ve Uygulama: Carbon Interaktif