Batı tipi benlik modelinin yolculuğu yüzyıllardır sürüyor. İçinde bulunduğumuz dijital çağın belirlediği yeni bireyselliğe gelinceye dek benlik farklı şekillerde tanımlandı ve deneyimlendi. Amerikalı ...
Evrenin hiç yazılmamış hikâyesi Tüm insanlık için ortak bir tarih yazılabilir mi? Yeni bir başlangıç hikâyesi oluşturulabilir mi? Dünya tarihi, evrenin oluşumundan bugüne; dinlere, hükümdarlara, ...
Tatlı dilli şeytanın bilinmeyen tarihi Dünyada diyabet görülme sıklığı gitgide artıyor. Obezite olağanüstü boyutlara ulaştı. Araştırmalar, bu ve benzeri pek çok sağlık probleminin kökeninde ...
Uzun yaşamının ve genç kalmanın yeni bilimi 60 yaşındaki insanların neden 40 yaşında gibi, bazı 40 yaşındakilerin ise neden 60 yaşında gibi göründüğünü ve hissettiğini hiç merak ettiniz mi? ...

Popüler Bilim Kitapları

Bilim tüm okurların ilgi alanına giren bir konu başlığı olarak öne çıkar. Yaşadığımız dünyayı ve teknolojik gelişmeleri daha iyi anlamak okuduğumuz edebiyat eserlerine entelektüel bir bakış açısı geliştirmemizi de sağlar. Popüler bilim özellikle sürekli gündemde olan ve güncel hayatta karşımıza çıkan kavramları mercek altına alır.

Popüler Bilim nedir?

Popüler bilim, toplumun tüm kesimlerinin anlayacağı bir dille gerçekleştirilen bilimsel araştırma ve çalışmaların bütününe verilen addır. Popüler bilim çalışmaları genellikle çok geniş alanda, çok çeşitli bilim dallarını mercek altına alır. Popüler bilim çalışmaları yapanlar, bilim insanları da olabileceği gibi genelde bilime yakın, konusunda bilgili kişiler de olabilir. Popüler bilimin en önemli kaynakçaları ortaya koyulan yazılı eserlerdir. Dergiler, belgesel, araştırma yazıları ve en önemlisi tüm bunlardan derlenen kitaplar Popüler Bilimin temel dayanaklarını oluşturur.

Doğan Kitap Logos serisi ile ödüllü bilim insanlarının popüler bilim alanında ortaya koyduğu çalışmaların bir araya getirildiği eserleri okurlarıyla buluşturuyor.

  • Doğan Holding
  • Doğan Kitap
Doğan Yayınları Copyright © 2022 | Tasarım ve Uygulama: Carbon Interaktif