Emin Karaca
Paylaşım:
Emin Karaca

Yazar Hakkında:

Emin Karaca, 1 Ocak 1949’da Denizli’de doğdu. ilkokulu doğduğu yerde, ortaokul ve liseyi Aydın Lisesi’nde okudu. istanbul’a geldi, Babıâli’de gazeteciliğe baflladı (1968). 12 Mart 1971 darbe döneminde tutuklanıp yargılandı. Afla hapisten çıktı (1974). Gazeteciliğe devam etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin üyesi ve Sarı Basın Kartı (sürekli) sahibidir. 1980’li yıllarının sonundan bafllayarak tüm zamanını yazarlığa ayırdı. Türkiye Yazarlar Sendikası’nda (TYS) iki dönem (1995-1998) Genel Sekreterlik yaptı. Radikal gazetesinde “Exlibris” köflesini (Ekim 1996-Ağustos 1999), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) yayın organı Bizim Gazete’de “Unutmadan” köflesini (24 Ocak 1998-29 Ekim 2011) yazdı. Yol Televizyonu’nda, 9 Aralık 2011’den 15 Haziran 2012’ye kadar haftada bir “Emin Karaca ile Unutmadan” programını yaptı.

Ödülleri:

1993 Musa Anter Gazetecilik Yarıflması’nda Köfle Yazısı Dalında Birincilik Ödülü

1996 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti inceleme Dalında Mansiyon

2000 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Bafları Ödülü

2001 Cevdet Kudret Arafltırma-inceleme Ödülü

2006 Ayfle Nur Zarakolu Düflünce Özgürlüğü Ödülü

2012 Doğançayır Belediyesi-Yazılıkaya Şiir Yaprağı Dergisi Nâzım Hikmet Arafltırmaları Ödülü

2019 ismet Kemal Karadayı Deneme Onur Ödülü 

Kitapları:

Edebiyat-ı Cedide’nin Felsefesi / Hikmet Kıvılcımlı (1989); Ağrı Eteklerinde İsyan / Bir Kürt Ayaklanmasının Anatomisi (4. Basım 2013); Yeraltı Dünyadan Başka Bir Yıldız Değildi / 1929 TKP izmir Tutuklamasının Öyküsü (2. Baskı 2001); Nâzım Hikmet Şiirinde Gizli Tarih (5. Baskı 2011); Cumhuriyet Olayı / Bir Gazetenin Yaflamöyküsü (1994); Milliyet Olayı / Bir Gazetenin Yaflamöyküsü (1995); Kalaşnikof’a Güzelleme (Dergi Yazıları, 1995); Nâzım’ın Aşkları (1995); Eski Tüfeklerin Sonbaharı / Eski Kuflak 11 Türk Komünistiyle Röportajlar (4. baskı 2013); Türk Basınında Kalem Kavgaları / Ben Senin Cemaziyelevvelini Bilirim (2. Baskı 2008); Nâzım Hikmet’in Aşkları / Sevdayım Tepeden Tırnağa (6. Baskı 2010); Sintinenin Dibinde / T.C.’nin Hukuksal Öyküsü (3. Baskı 2013); 12 Eylül’ün Arka Bahçesinde / Avrupa’daki Mültecilerle Konuflmalar (4. Baskı 2008); Sosyalizm Yolunda İnadın ve Direncin Adı: Kıvılcımlı (ikinci Baskı 2011); “Sevdalınız Komünisttir” / Nâzım Hikmet’in Siyasal Yaflamı (5. Baskı, 2010); Plazaların Efendisi Aydın Doğan / Bir Medya imparatorunun Öyküsü (3. Baskı 2004); Kaybolan Babıâli’nin Ardından / Anılar, Portreler, Anekdotlar (2004); Vedat Türkali Ansiklopedisi / Abdülkadir Pirhasan Hakkında Bilmek istediğiniz Her fiey (2006); 150’likler, (Geniflletilmifl 2. Baskı 2007); Birinci Meclis’te Muhalifler (2007); Unutulmuş Sosyalist: Esat Adil / Esat Adil Müstecaplıoğlu’nun Hayatı, Mücadelesi ve Eserleri (2008); Tepeden Tırnağa Nâzım Hikmet / Nâzım Hikmet’e Dair Yazılar (2010); Vaaay Kitabın Başına Gelenler!.. (Kasım 2012); Romantik, Mistik, Ağır Mahkûm ve Göçmen Şair NÂZIM HİKMET (2015); İşçi Sınıfı “12 Mart Faşizmi”nde N’olmuştu Sana?.. / THKP-C iflçi Kesimi Davası (2019).

Doğan Kitap Tarafından Yayımlanan Eserleri:

  • Doğan Holding
  • Doğan Kitap
Doğan Yayınları Copyright © 2022 | Tasarım ve Uygulama: Carbon Interaktif