Değerler Çıkarlar ve Dönüşüm
Paylaşım:
Değerler Çıkarlar ve Dönüşüm
Bu Kitabı Satın Alın

Kitap Künyesi:

Barkod: 9786050984118

Sayfa Sayısı: 344

Ebat: 13.6 x 21 cm

Yayın Tarihi: Haziran 2021

Kategori: Araştırma - İnceleme

Ön Okuma

Kitap Hakkında:

Elinizdeki kitabın konusu, iki emekli diplomatın devlet hizmetinde geçirdikleri kırk yıla yakın sürede biriktirdikleri yaşanmışlıklar ve bun-lardan hareketle ortaya koydukları gözlemlerden oluşuyor. Bu gözlemler, teknoloji, ekonomi ve güvenlik ara kesitinde uzmanlaşmış ve önde gelen uluslararası düşünce kuruluşlarında bu konuda birçok oturuma katılmış ve yönetmiş moderatörümüzün sorularına verdikleri yanıtlarla kelimelere dökülüyor. Bu kapsamlı sohbet, tanınmış bir sanatçımızın değerler konusundaki katkılarıyla daha da zenginleşiyor. 

Gündelik siyasetin dışında yazılan bu kitapta yazarlar, 1900’lerden 2010’lara uzanan zaman diliminden ve burada biriktirdikleri gözlemlerinden yola çıkarak, yakın ve uzak gelecekteki dünyayı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyorlar.   

Yazarların bu kitap etrafında buluşması, 21. yy’ın ilk çeyreğinde dünyanın siyaseti, ekonomiyi, güvenliği ve çevreyi kapsayan çoklu bir belirsizlikle karşı karşıya kalması oldu. Bu krizin bilim ve teknolojideki köklü değişimle ve beraberinde gelen umutlarla aynı zamanda yaşanması tabloyu daha da karmaşıklaştırıyor. Yazarlar bu değişimi ve süreçte yaşanacak değerler ile çıkarlar dengesinin muhtemel evrimini değerlendiriyorlar. 

21.yy dünyasında bizleri bekleyen gelişmeler, tehditler ve fırsatlar hakkında bir fikir edinme ihtiyacı duyan okuyuculara, gündelik bir dille, tartışmaya açık bilgi ve düşünce öğeleri sunan bu kitap, akademik bir eser, bir araştır-ma, siyasi bir belge, bir parti programı, bir yol haritası veya herhangi bir ideolojinin savunucusu değil; teleksten kuantum bilgisayarlara, Kıbrıs’tan Crispr’a, bir insan ömrüne sığmış geçmiş ve gelecek büyük değişimlerin, tecrübeler ışığında değerlendirildiği bir arayışın izdüşümü.

Kitap Hakkında:

Elinizdeki kitabın konusu, iki emekli diplomatın devlet hizmetinde geçirdikleri kırk yıla yakın sürede biriktirdikleri yaşanmışlıklar ve bun-lardan hareketle ortaya koydukları gözlemlerden oluşuyor. Bu gözlemler, teknoloji, ekonomi ve güvenlik ara kesitinde uzmanlaşmış ve önde gelen uluslararası düşünce kuruluşlarında bu konuda birçok oturuma katılmış ve yönetmiş moderatörümüzün sorularına verdikleri yanıtlarla kelimelere dökülüyor. Bu kapsamlı sohbet, tanınmış bir sanatçımızın değerler konusundaki katkılarıyla daha da zenginleşiyor. 

Gündelik siyasetin dışında yazılan bu kitapta yazarlar, 1900’lerden 2010’lara uzanan zaman diliminden ve burada biriktirdikleri gözlemlerinden yola çıkarak, yakın ve uzak gelecekteki dünyayı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyorlar.   

Yazarların bu kitap etrafında buluşması, 21. yy’ın ilk çeyreğinde dünyanın siyaseti, ekonomiyi, güvenliği ve çevreyi kapsayan çoklu bir belirsizlikle karşı karşıya kalması oldu. Bu krizin bilim ve teknolojideki köklü değişimle ve beraberinde gelen umutlarla aynı zamanda yaşanması tabloyu daha da karmaşıklaştırıyor. Yazarlar bu değişimi ve süreçte yaşanacak değerler ile çıkarlar dengesinin muhtemel evrimini değerlendiriyorlar. 

21.yy dünyasında bizleri bekleyen gelişmeler, tehditler ve fırsatlar hakkında bir fikir edinme ihtiyacı duyan okuyuculara, gündelik bir dille, tartışmaya açık bilgi ve düşünce öğeleri sunan bu kitap, akademik bir eser, bir araştır-ma, siyasi bir belge, bir parti programı, bir yol haritası veya herhangi bir ideolojinin savunucusu değil; teleksten kuantum bilgisayarlara, Kıbrıs’tan Crispr’a, bir insan ömrüne sığmış geçmiş ve gelecek büyük değişimlerin, tecrübeler ışığında değerlendirildiği bir arayışın izdüşümü.

Yazar Hakkında:

Memduh Karakullukçu, Moderatör: 1970 Trabzon doğumludur. Robert Lisesi (1987), Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), Elektrik Mühendisliği (BS- 1991) ve Ekonomi (BS-1991), London School of Economics (LSE), Finans (MSc-1992) ve Columbia Üniversitesi, Hukuk Bölümleri (JD-2000) mezunudur. Karakullukçu kariyerini öğrenme, anlama, düşünmeyi sevenleri bulup birlikte düşünme ve hayal ettiği farklı kurumları, sistemleri kurma içgüdüleri etrafında şekillendirmifltir. 20’li yaşlarında Londra’da uluslararası finans sektöründe çalışmış, LSE’de öğretim görevlisi olarak kurumsal finans ve türev piyasalar üzerine dersler vermiş, kamu borçlanmasıyla ilgili araştırmalar yapmıfltır. 30 yaşında hukuk eğitimini tamamlayıp New York barosuna kaydını yaptırmasının ertesinde ülkesine dönmüştür. İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) Rektör Danışmanı ve öğretim görevlisi olarak çalışmış (2001-2006), lisans seviyesinde “teknoloji, hukuk ve siyaset” ve “küresel makroekonomi ve siyaset” konulu dersler tasarlamış ve vermiştir. Bu dönemde İstanbul’un ilk teknoloji ekosistemi olan İTÜ ARI Teknokent’in Kurucu Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür (2002-2006). 2009 yılında ikinci kurum oluşturma sürecine başlamış, Türkiye’nin, küresel gündemin tartışıldığı platformlarda daha etkin temsil edilmesi amacıyla kurulan Global İlişkiler Forumu’nun (GİF) Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği (2009-…) ve Kuruluğ Başkanlığı (2009-2019) görevlerini üstlenmiştir. Gençlere yönelik kurduğu programları bu dönemde GİF çatısı altında yürütmüş, uluslararası toplantılarda teknoloji, ekonomi, siyaset arakesitinde 60’ın üzerinde konuşma yapmıştır. Karakullukçu, farklı alanlarda üç yeni kurumun oluşması için emek vermeye, gençlerle birlikte düşünmeye ve uluslararası platformlarda küresel gündemle ilgili katkı yapmaya devam etmektedir. Yazarın Sayfası Yazarın Sayfası

Özdem Sanberk, 1938 Ankara doğumludur. Galatasaray Lisesi (1958) ve İstanbul Hukuk Fakültesi (1962) mezunudur. 1963’te girdiği Dışişleri Bakanlığındaki kariyeri boyunca, Bakanlığın merkez ve dış teşkilatlarında bulunduğu görevler arasında Avrupa Topluluğu nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği ve Büyükelçiliği (1987-1991), Dışişleri Müsteşarlığı (1991-1995) ve T.C. Londra Büyükelçiliği’ni (1995-2000) saymak mümkündür. Sanberk, 1985-1987 yılları arasında Ankara’da Turgut Özal’ın Dış İlişkiler Danışmanı olarak görev yapmıştır. Özdem Sanberk emeklilik yıllarında, Türkiye ve yurt dışındaki düşünce kuruluşlarında düşünsel etkinliklere, ulusal ve uluslararası konferans ve seminerlere yönetici ve konuşmacı olarak katılım sağlamaya devam etmektedir. Sanberk ayrıca dış politika alanında yazılı, sözlü ve görsel yayın yapan ulusal ve yabancı basın organlarında konuşmalar ve yayınlar yapmaktadır. Sumru Sanberk ile evli olup bir kızı (Nazlı Sanberk Altılar) ve iki torunu (Umut, Tuna) vardır. Yazarın Sayfası Yazarın Sayfası

Sönmez Köksal, 1940 İzmir doğumludur. Saint Joseph Lisesi (1958) ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1962) mezunudur. Dışişleri Bakanlığı’na 1963 yılında girmiş 2002 yılında kendi arzusu ile erken emekli olmuştur. Burgaz’da (1974-1976) Başkonsolosluk, Paris’te (1998-2002) ve Bağdat’ta (1986-1990) Büyükelçilik ile Avrupa Konseyi nezdinde Daimi Temsilcilik (1990-1992) görevlerinde bulunmuştur. Köksal ayrıca Dışişleri Bakanlığı’ndaki kariyerinde Çok Taraflı Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı, AET Daimi Temsilciliği’nde Temsilci Yardımcılığı, Orta Doğu ve Afrika Dairesi Başkanlığı, Siyaset Planlama Baflkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Sönmez Köksal 1992-1998 yıllarında Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ilk sivil Müsteşarı olarak görev yapmıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Işık Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış olan Köksal, Global İlişkiler Forumu Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği ve BİLGESAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Danışma Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Sinema sanatçısı Filiz Akın’la evlidir. İki kızı (Gizem, Turna), iki de torunu vardır. Yazarın Sayfası Yazarın Sayfası

  • Doğan Holding
  • Doğan Kitap
Doğan Yayınları Copyright © 2022 | Tasarım ve Uygulama: Carbon Interaktif