Platon
Paylaşım:
Platon

Yazar Hakkında:

Platon, M.Ö. 428-427 ile 348-347 yılları arasında yaşadı. Yazılı diyalogların yaratıcısı olan Atinalı antik Yunan filozofu, hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles’le beraber Batı felsefe tarihinin en etkili isimlerinden biridir. Soylu bir aileden geldiği düşünülen Platon’un yaşadığı dönemde Atina bilim, sanat ve kültürde başı çekiyordu. Platon; dil, müzik, şiir, edebiyat, tarih, beden eğitimi gibi disiplinlerde erken yaşta eğitim gördü ve seyahatlere çıktı. Ardından Akademi’de kendi okulunu kurdu. Burada devrin düşünürleriyle ilişkiler kurdu ve pek çok diyaloğunu yazdı.

Atina’nın düşünce dünyasındaki en etkili isimlerden biri olan hocası Sokrates, devlet tarafından suçlu bulunmuş ve M.Ö. 399’da ölüme mahkûm edilmişti. Sokrates’in Savunması, bu olaya dair diyalogları içerir. Platon’un Devlet, Şölen, Theatetos, Menon, Parmenides, Protagoras ve Timaeos gibi diyaloglarında yer alan akıl, maneviyat, ahlak, adalet ve siyaset üzerine düşünceleri çağdaş felsefenin temel kavramlarına yön vermiştir.

Doğan Kitap Tarafından Yayımlanan Eserleri:

  • Doğan Holding
  • Doğan Kitap
Doğan Yayınları Copyright © 2022 | Tasarım ve Uygulama: Carbon Interaktif