Hikmet Özdemir
Paylaşım:
Hikmet Özdemir

Yazar Hakkında:

Hikmet Özdemir Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi profesörüdür. 20 Eylül 1950’de Maraş’ta doğdu. İlk ve ortaöğretimini Gelibolu (Kavak Köyü), Kadirli, Silifke, Göksun, Maraş ve Mersin’de (Öğretmen Okulu) tamamladı. Yükseköğretiminde Ankara’da Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü sevk ve idare programından lisans ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı; evli ve iki çocuklu. British Council bursuyla Londra Üniversitesi’nde, Fulbright bursuyla Washington DC’de Georgetown Üniversitesi’nde, İngiltere ve ABD devlet arşivlerinde ve Cenevre’de Birleşmiş Milletler mülteciler arşivinde incelemelerde bulundu. TÜBİTAK, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, Kırıkkale, Başkent, Kocaeli üniversitelerinde çalıştı ve tam zamanlı olarak Türk Tarih Kurumu’nda “1915 Olayları” üzerine incelemeler yaptı. 2007ıde emekli olduktan sonra Ankara Üniversitesi, Harp Akademileri ve Kara Harp Okulu lisansüstü programlarında “Türki-yeınin Yönetim Yapısı”, “Harpte ve Kriz Döneminde Liderlik”, “Hükümet-Ordu ‹lişkileri” ve “Türkiye-Ermenistan Anlaşmazlığı” konularında dersler verdi. Ayrıca “Cumhurbaşkanlığı Tarihi” adlı kurumsal yayınının editörlüğü ile Türkiye Büyük Millet Meclisiınde “Türk Parlamento Tarihi” adlı 40 ciltlik serinin koordinatörlük görevini üstlendi. Daha önce yayımlanmış olan eserler arasında Fahri Korutürk ve Turgut Özal biyografileri vardır.

Doğan Kitap Tarafından Yayımlanan Eserleri:

  • Doğan Holding
  • Doğan Kitap
  • Egmont
Doğan Egmont Copyright © 2019 | Tasarım ve Uygulama: Carbon Interaktif