Cenk Koçaş
Paylaşım:
Cenk Koçaş

Yazar Hakkında:

Prof. Dr. Cenk Koçaş, 2004 yılından beri Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Pazarlama Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Lisans derecesini 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden, işletme lisansüstü derece- sini ise 1995 yılında yine Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır. Purdue Üniversitesi’nden 2000 yılında işletme doktorası derecesini aldıktan sonra dört yıl Michigan State Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak ça- lışmıştır. Türkiye’de yüzlerce şirket ve kurum için verdiği yönetici eğitimleri, paralelinde yürüttüğü danışmanlıklar ve bilimsel araştırmalar bu kitabın içeriğinin şekillenmesinde önemli rol sahibi olmuştur. Araş- tırma ilgi alanları davranışsal, sayısal ve analitik metotlar kullanarak pazarlama stratejilerinin incelenmesidir. Yayınlanmış eserleri arasında oyun teorisi ve ekonometri temelli fiyat rekabeti analizleri ve psikoloji ve sosyoloji temelli müşteri davranışı araştırmaları çoğunluktadır.

Doğan Kitap Tarafından Yayımlanan Eserleri:

  • Doğan Holding
  • Doğan Kitap
Doğan Yayınları Copyright © 2022 | Tasarım ve Uygulama: Carbon Interaktif