Ahmet Erol
Paylaşım:
Ahmet Erol

Yazar Hakkında:

Ahmet Erol 1961'de Karayün'de (Sivas) doğdu. 1978'de İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni; 1984'te Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ‹flletme Bölümü Uluslararas› Ekonomik İlişkiler Dalı'nı bitirdi.
1986'da T.C. Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Aralık 1989'da Maliye Müfettişi oldu. Maliye Bakanlığı tarafından, “Bütçe Harcamalarının Denetimi” konusunda inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi ve 1993-1994 y›llar› arasında orada kaldı. İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevinde bulundu. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaas› Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekili görevlerinden bulundu. 2004'te Darphane ve Damga Matbaas› Genel Müdürlüğü'ndeki görevinden ayrılarak Maliye Başmüfettişliği'ne atandı.
Ahmet Erol, “Ekonomik Etkileri Açısından Türkiye'de Devlet Borçları (1981-1990)” adlı tezi ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı'ndan 24.03.1992 tarihinde MA derecesi aldı. 19.12.2002 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı'nda “Türkiye'de Devletin Mali ve Ekonomik Birimlerinin Yeniden Yap›landırılması” konulu teziyle doktora (PhD) derecesi aldı. 15 Nisan 2005 tarihinde Maliye (Mali Hukuk) Doçenti oldu.
Pek çok üniversitede ögretim üyesi olarak da çalışan Ahmet Erol'un 23 adet bilimsel eserinin yanı sıra edebiyat alanında yayımlanmış 7 kitab› vardır:

Turne Mektupları (Mektup, YKY), Havalar Soğuk Şimdi (Öyküler, YKY), Yıkıldık Ey İstanbul (Şiirler, P Yay›nlar›), Gülün Adı Sen (Şiirler, İş Bankası Kültür Yayınları), Fatih'in Gizli Mabedi (Roman, Pegasus Yayınları), Erguvan Zamanı (Roman, Doğan Kitap), Benim Adım Boncuk (Roman, Doğan Egmont).

Doğan Kitap Tarafından Yayımlanan Eserleri:

  • Doğan Holding
  • Doğan Kitap
Doğan Yayınları Copyright © 2022 | Tasarım ve Uygulama: Carbon Interaktif