Babiali'nin Reis'ül Küttabları
Paylaşım:
Babiali'nin Reis'ül Küttabları
Bu Kitabı Satın Alın

Kitap Künyesi:

Barkod: 9786050911381

Sayfa Sayısı: 140

Ebat: 14 x 23 cm

Yayın Tarihi: Kasım 2012

Kategori: Tarih

Kitap Hakkında:

Nazır Şentürk’ün kaleminden reisküttablar ve Osmanlı diplomasisinin gelişimi Divan-ı Hümayun’da kâtiplerin reisi olan reisülküttablar, yazışmalardan birinci derecede sorumlu devlet görevlileriyken, XVII. yüzyıldan sonra Osmanlı’nın diplomatik ilişkilerinde de önemli görevler üstlendiler ve 1836’da Hariciye Nazırlığı kurulana kadar bir nevi dışişleri bakanlığı yaptılar. Nazır Şentürk Babıâli’nin Reisülküttabları kitabında hem Babıâli tarihini hem de burada görev yapmış reisülkküttabları anlatırken Osmanlı diplomasisinin gelişimine ve kurallarına da ışık tutuyor. Kitapta kısa yaşamöyküleri yer alan Babıâli’nin reisülküttabları şunlar: Üç Anbarlı Mehmed Efendi, Süleyman Efendi, Kastamonulu İsmail Efendi, Hacı Mustafa Efendi, Koca Ragıb Mehmed Paşa, Naili Abdullah Paşa, Abdi Efendi, Kâmil Ahmed Paşa, Tevkii Hamid Hamza Paşa, Avni Mehmed Efendi, Ebubekir Rasim Paşa, Kâşif Mehmed Emin Efendi, Dilaverzade Ömer Vahid Efendi, Abdullah Abdi Efendi, Recai Mehmed Emin Efendi, Yağlıkçızade Mehmed Emin Paşa, Hamamizade Ömer Efendi, Yenişehirli Osman Paşa, Abdürrezzak Bahir Paşa, Mühürdar İbrahim Münib Efendi, Raif İsmail Paşa, Atıfzade Ömer Vahid Efendi, Halil Hamid Paşa, Süleyman Feyzi Paşa, Seyyid Mehmed Hayri Efendi, Tevkii Hacı Mustafa Efendi, Feyzullah Efendi, Mehmed Ataullah Bey, Mehmed Raşid Efendi, Seyyid Abdullah Berri Efendi, Dürri Mehmed Efendi, Firdevsi Mehmed Emin Efendi, Ebûbekir Râtib Efendi, Mustafa Râsih Paşa, Ahmet Âtıf Efendi, Tanburi İngiliz Mahmud Raif Efendi, Ahmed Vasıf Efendi, Mehmed Said Galib Paşa, Ulu Ârif Mehmed Efendi, Mustafa Refik Efendi, Küçük Ârif Mehmed Efendi, Mehmed Seyyid Efendi, Cânibi Mehmed Salih Vesim Efendi, Mehmed Hâmid Bey, Mehmed Sadık Efendi, Mehmed Said Pertev Paşa, Süleyman Necib Bey, Mehmed Âkif Paşa. Yazar ayrıca Babıâli’de yaşanan yangınlara, baskınlara da ışık tutuyor. Kitaptan Reisülküttab, Divan’da görev yapan bütün kâtiplerin reisiydi. Reisülküttab, Divan-ı Hümayun asli üyesi olmamakla birlikte, Divan-ı Hümayun’da verilen ve beratları tashihten sonra bunların doğrultusunda gerekli işlemi yapar, hükümdar ve sadrazama gelen namelerin tercüme edilmesi ve cevapların hazırlanmasıyla ilgilenirdi. Zamanla uluslararası ilişkilerin gelişmesi ve Osmanlıların diğer ülkelerde elçiler bulundurmaya başlamaları üzerine reisülküttabların önemi de anlaşılmıştır. Tayinler, tevcih beratları, emirler ve hükümler Divan kâtipleri tarafından yazıldıktan sonra reisülküttabın onayına sunulurdu. Divan kararlarının beratların yazılmasında reisülküttabın direktiflerine uyulmak mecburiyeti vardı. Reisülküttabın emrinde beylikçi veya divan kalemi, rüüs kalemi, nişan kalemi ve amedi kalemi gibi dört kalem dairesinden oluşan birim vardı. Reisülküttab ile Divan-ı Hümayun kâtipleri Divan sırasında 2. ve 3. kubbeler arasında otururlardı. Divanın toplanması sırasında, reisülküttab defterdarın yanından gelip veziriazamın sağ yanına telhis kesesini koyar ve veziriazamın kulağına diyeceklerini söyler sonra yerine çekilirdi. Daha sonra reisülküttabın emrindeki kâtiplerden divitdar efendi, vezirin önüne divit koyar çekilirdi. 16. yüzyıl sonlarına kadar Divan toplantılarında Divanda görüşülecek konuları reisülküttablar bizzat okurlardı. Gizli ve önemli yazılar doğrudan doğruya reisülküttab tarafından yazılır ve saklanırdı. (…) Yeniçerilere dağıtılacak ulufeye ait telhisi sadrazam adına reisülküttab yazar bir mendil veya havluya dürülü olarak kapıcılar kethüdası ile padişaha arz edilirdi. Padişahın hattı hümayunu padişahtan gelen telhisi sadrazam alır, okuması için de reisülküttaba verirdi. Padişahın iradeleri (emirleri) reisülküttab tarafından özel sandıklarda ya da torbalarda muhafaza edilirdi.

Kitap Hakkında:

Nazır Şentürk’ün kaleminden reisküttablar ve Osmanlı diplomasisinin gelişimi Divan-ı Hümayun’da kâtiplerin reisi olan reisülküttablar, yazışmalardan birinci derecede sorumlu devlet görevlileriyken, XVII. yüzyıldan sonra Osmanlı’nın diplomatik ilişkilerinde de önemli görevler üstlendiler ve 1836’da Hariciye Nazırlığı kurulana kadar bir nevi dışişleri bakanlığı yaptılar. Nazır Şentürk Babıâli’nin Reisülküttabları kitabında hem Babıâli tarihini hem de burada görev yapmış reisülkküttabları anlatırken Osmanlı diplomasisinin gelişimine ve kurallarına da ışık tutuyor. Kitapta kısa yaşamöyküleri yer alan Babıâli’nin reisülküttabları şunlar: Üç Anbarlı Mehmed Efendi, Süleyman Efendi, Kastamonulu İsmail Efendi, Hacı Mustafa Efendi, Koca Ragıb Mehmed Paşa, Naili Abdullah Paşa, Abdi Efendi, Kâmil Ahmed Paşa, Tevkii Hamid Hamza Paşa, Avni Mehmed Efendi, Ebubekir Rasim Paşa, Kâşif Mehmed Emin Efendi, Dilaverzade Ömer Vahid Efendi, Abdullah Abdi Efendi, Recai Mehmed Emin Efendi, Yağlıkçızade Mehmed Emin Paşa, Hamamizade Ömer Efendi, Yenişehirli Osman Paşa, Abdürrezzak Bahir Paşa, Mühürdar İbrahim Münib Efendi, Raif İsmail Paşa, Atıfzade Ömer Vahid Efendi, Halil Hamid Paşa, Süleyman Feyzi Paşa, Seyyid Mehmed Hayri Efendi, Tevkii Hacı Mustafa Efendi, Feyzullah Efendi, Mehmed Ataullah Bey, Mehmed Raşid Efendi, Seyyid Abdullah Berri Efendi, Dürri Mehmed Efendi, Firdevsi Mehmed Emin Efendi, Ebûbekir Râtib Efendi, Mustafa Râsih Paşa, Ahmet Âtıf Efendi, Tanburi İngiliz Mahmud Raif Efendi, Ahmed Vasıf Efendi, Mehmed Said Galib Paşa, Ulu Ârif Mehmed Efendi, Mustafa Refik Efendi, Küçük Ârif Mehmed Efendi, Mehmed Seyyid Efendi, Cânibi Mehmed Salih Vesim Efendi, Mehmed Hâmid Bey, Mehmed Sadık Efendi, Mehmed Said Pertev Paşa, Süleyman Necib Bey, Mehmed Âkif Paşa. Yazar ayrıca Babıâli’de yaşanan yangınlara, baskınlara da ışık tutuyor. Kitaptan Reisülküttab, Divan’da görev yapan bütün kâtiplerin reisiydi. Reisülküttab, Divan-ı Hümayun asli üyesi olmamakla birlikte, Divan-ı Hümayun’da verilen ve beratları tashihten sonra bunların doğrultusunda gerekli işlemi yapar, hükümdar ve sadrazama gelen namelerin tercüme edilmesi ve cevapların hazırlanmasıyla ilgilenirdi. Zamanla uluslararası ilişkilerin gelişmesi ve Osmanlıların diğer ülkelerde elçiler bulundurmaya başlamaları üzerine reisülküttabların önemi de anlaşılmıştır. Tayinler, tevcih beratları, emirler ve hükümler Divan kâtipleri tarafından yazıldıktan sonra reisülküttabın onayına sunulurdu. Divan kararlarının beratların yazılmasında reisülküttabın direktiflerine uyulmak mecburiyeti vardı. Reisülküttabın emrinde beylikçi veya divan kalemi, rüüs kalemi, nişan kalemi ve amedi kalemi gibi dört kalem dairesinden oluşan birim vardı. Reisülküttab ile Divan-ı Hümayun kâtipleri Divan sırasında 2. ve 3. kubbeler arasında otururlardı. Divanın toplanması sırasında, reisülküttab defterdarın yanından gelip veziriazamın sağ yanına telhis kesesini koyar ve veziriazamın kulağına diyeceklerini söyler sonra yerine çekilirdi. Daha sonra reisülküttabın emrindeki kâtiplerden divitdar efendi, vezirin önüne divit koyar çekilirdi. 16. yüzyıl sonlarına kadar Divan toplantılarında Divanda görüşülecek konuları reisülküttablar bizzat okurlardı. Gizli ve önemli yazılar doğrudan doğruya reisülküttab tarafından yazılır ve saklanırdı. (…) Yeniçerilere dağıtılacak ulufeye ait telhisi sadrazam adına reisülküttab yazar bir mendil veya havluya dürülü olarak kapıcılar kethüdası ile padişaha arz edilirdi. Padişahın hattı hümayunu padişahtan gelen telhisi sadrazam alır, okuması için de reisülküttaba verirdi. Padişahın iradeleri (emirleri) reisülküttab tarafından özel sandıklarda ya da torbalarda muhafaza edilirdi.

Yazar Hakkında:

Nazır Şentürk 1948’de Ardahan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kırşehir’de, üniversiteyi Ankara’da okudu. Kırşehir Valiliği’nde görevliyken yerel gazetelere röportajlar yazdı. 1984’te Anadolu Basınını Özendirme Yarışması’nda, “Boyayan Eller, Büyüyen Eller” röportajı Türkiye ikinciliği, “Pazarcı Analar” röportajı mansiyon ödülü aldı. 1997’de İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler müdürlüğüne atandı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yayın organı Bizim Gazete’de “İstanbul’dan İnsan Öyküleri”ni yazmakta olan Şentürk, öykülerini bir kitapta topladı. Araştırma çalışmalarını da sürdüren Nazır Şentürk, gazeteci Köksal Çiftçi’yle birlikte Cumhuriyet’in 75. Yılı Anısına Fotoğraflarla Nutuk’tan Cumhuriyet ve Kuruluştan Kurtuluşa Ansiklopedik, Belgesel, Fotoğraflı Nutuk adlı kitapları yayımladı. "Dalda Uyuyan Serç"e adlı öykü kitabı 2003'te çıktı; "Kırmızı Karıncanın Anıları" isimli çocuk kitabı UNICEF 2005 Emek Ödülü’nü aldı. 2010 Ümit Kaftancıoğlu öykü yarışmasında “Zurnacı” isimli öyküsüyle üçüncülük ödülünü aldı. Yazarın Sayfası Yazarın Sayfası

Doğan Kitap Tarafından Yayımlanan Diğer Eserleri:

  • Doğan Holding
  • Doğan Kitap
Doğan Yayınları Copyright © 2022 | Tasarım ve Uygulama: Carbon Interaktif