Etkinlikler

Doğan Kitap, Doğan Holding ve Egmont Holding ortak markasıdır.

Tarih

Ottoman Craftsmen and Their Guilds

Ottoman Craftsmen and Their Guilds

Yayın Tarihi: Haziran 1999

Doğan Kitap'ta yayımlanan "Osmanlı Esnafı" adlı kitabın İngilizce baskısı.

Kitabı İncele >>
 
Osmanlı Esnafı

Osmanlı Esnafı

Yayın Tarihi: Haziran 1999

Osmanlı Devleti’nde sanatçılardan zanaatkârlara kadar uzanan çok geniş bir kapsamı vardı "esnaf" sözcüğünün. Hizmet veren, üreten, yaratan, emeğiyle geçinen herkes esnaftı. "Dua taneleri" tespihleri y...

Kitabı İncele >>
 
Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı Tarihi 1918-1923

Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı Tarihi 1918-1923

Mondros'dan Lozan'a

Yayın Tarihi: Aralık 1999

30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması ile 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması arasındaki yaklaşık dört yılda yaşanan olayları kapsayan dev bir eser. Tartışılmaz zenginlikteki belgesel içeriğiyle b...

Kitabı İncele >>
 
Sarı Zeybek

Sarı Zeybek

Atatürk'ün Son 300 Günü

Yayın Tarihi: Şubat 2007

Bu kitapta, Atatürk’ün hastalığının seyri, "Ölümünde doktorların ihmali var mı?" sorusunun cevabı, tedaviye çocukça direnişi, son günlerindeki yalnızlığının öyküsü ve o, ölüm döşeğindeyken başlayan ik...

Kitabı İncele >>
 
Romanovlar

Romanovlar

Bir Hanedanın Sonu

Yayın Tarihi: Ekim 2000

Trajik ölümlerinden seksen yıl sonra bir mezara kavuşan Romanovlar... Sovyet arşivlerinin açılmasıyla üzerlerindeki giz perdesinin aralanması... Çarlık Rusyası’nın sonu ve Sovyetler Birliği’nin kurulu...

Kitabı İncele >>
 
Yeniçeriler

Yeniçeriler

Yayın Tarihi: Temmuz 2011

Yeniçerilerin zafer ve yenilgilerinin öyküsü…

Avrupa, XV. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun gücü karşısında deyim yerindeyse tir tir titredi. Yeniçeriler, kendilerine özgü kıyafetleri, y...

Kitabı İncele >>