Etkinlikler

Doğan Kitap, Doğan Holding ve Egmont Holding ortak markasıdır.

Tarih

Nutuk

Nutuk

Yayın Tarihi: Eylül 2007

Nutuk, Mustafa Kemal’in, 15-20 ekim 1927 tarihleri arasında ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının salonunda milletvekillerine hitaben yaptığı, aralıklı olarak altı gün ve toplam otuz altı saat sü...

Kitabı İncele >>
 
Eski İstanbul'da Kahvehaneler

Eski İstanbul'da Kahvehaneler

Yayın Tarihi: Ekim 1996

İstanbul gündelik yaşam tarihinin vazgeçilmez mekânları kahvehaneler anlatılıyor.

Kitabı İncele >>
 
Eski İstanbul Sinemaları

Eski İstanbul Sinemaları

Düş Şatoları

Yayın Tarihi: Mart 1998

Topluca film seyrettiğimiz, bizlere başka dünyaların kapılarını açan sinema salonlarının yani düş şatolarının hikâyeleri...

Kitabı İncele >>
 
Dört Çariçe

Dört Çariçe

Yayın Tarihi: Kasım 2000

Büyük Petro’nun ardından tahta kim çıkacak? Petro öldü ve Rusya diken üstünde. Aileler arası uzlaşmalar, çevrilen entrikalar, taht kavgası... Acımasızlıklarını, ölçü tanımaz hırslarını ve dengesizlikl...

Kitabı İncele >>
 
Drakula ya da Kazıklı Voyvoda

Drakula ya da Kazıklı Voyvoda

Eflak Prensi III. Vlad Tepeş'in Yaşamı

Yayın Tarihi: Ekim 2000

Hayal ettiğiniz Drakula’dan çok daha ilginç ve ürpertici bir kişilik. Drakula’nın ta kendisi!.. Karanlıklar prensi, zalim ve korkusuz Drakula’nın yaşamı.

Kitabı İncele >>
 
Gelibolu

Gelibolu

Yayın Tarihi: Şubat 2007

Alan Moorehead özel mektuplar ve notlar kadar resmî kayıtlardan da yararlanarak, korkunç sonuçlar doğuran tereddütleri ve kaçırılan fırsatlarıyla Gelibolu dramını karşı tarafın gözünden ele alıyor... ...

Kitabı İncele >>
 
Göçebe İmparatorluklar

Göçebe İmparatorluklar

Moğolistan'dan Tuna'ya MÖ V. yy - XVI. yy

Yayın Tarihi: Nisan 2001

Avrasya’daki bozkır göçebeleri ile aynı coğrafyada yaşayan yerleşik düzene geçmiş toplulukların, MÖ V. yüzyıl ile MS XVI. yüzyıl arasında, iki bin yıl boyunca süren mücadelesi... Gérard Chaliand, bozk...

Kitabı İncele >>
 
Kavalalı Mehmed Ali Paşa

Kavalalı Mehmed Ali Paşa

Son Firavun

Yayın Tarihi: Ocak 2004

Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın II. Ramses’ten yaklaşık otuz yüzyıl sonra Basra Körfezi’nden Libya çöllerine, Sudan’dan Akdeniz’e uzanan bir imparatorluk kurmasının öyküsü.

Kitabı İncele >>
 
Attila'dan Timur'a

Attila'dan Timur'a

Avrupa ve Asya

Yayın Tarihi: Aralık 1999

Avrupa’nın coğrafyacı için olduğu kadar tarihçi için de Asya’nın bir uzantısı olduğunu söyleyen Emmanuel Berl, hem Avrupa’nın hem de Asya’nın geleceğini belirleyen bin yılın hikâyesini bir tarihçi tit...

Kitabı İncele >>
 
Tuna Nehri Akmam Diyor

Tuna Nehri Akmam Diyor

Yayın Tarihi: Mart 2005

Tarihe geçen küçük Bulgar kasabası Plevne’nin zafer, yenilgi, dostluk ve savaşla örülü öyküsü. Kitap kanlı bir savaşı ve kahramanlarını, daha önce hiç anlatılmamış yönleriyle, hiç anlatılmamış bir biç...

Kitabı İncele >>